Puolusta sivistysyliopistoa 23.5. klo 12-13{15 Touko, 2008}   Välikysymys

Tässä opposition välikysymys hallitukselle. Pääpiirteittäin olemme samoilla linjoilla.

Yliopistojen aseman ja toimintaedellytysten turvaaminen

Suomen yliopistot on uudistettava vastaamaan nopeasti muuttuvaa globaalia ja eurooppalaista kehitystä sekä uusia kansallisia haasteita. Kehittäminen tulee tehdä kuitenkin siten, että turvataan kattava yliopistoverkko koko maassa, yliopistojen riippumattomuus ja vahva autonomia sekä keskinäinen tasavertaisuus niin toimintaresurssien kuin henkilöstön palvelussuhteiden osalta. Lue lisää…

Mainokset


{15 Touko, 2008}   SYL:in linjaus

Ystävämme SYL:issä linjaavat:

SYL 18.4.: Yliopistot, olette päättämässä tulevaisuudestanne!

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry kehottaa yliopistoyhteisöjä malttiin hallintoa kehitettäessä. Elämme historiallisen yliopistouudistuksen keskellä ja nyt tehtävät ratkaisut määrittelevät yliopistojemme toimintamahdollisuudet vuosikymmeniksi. Lue lisää…{15 Touko, 2008}   Mielenosoitus tulee!

Tänne tulee tietoa yliopistouudistuksen vastaisesta mielenosoituksesta.

Miekkari pidetään perjantaina 23.5. klo 12-13 Eduskuntatalon edellä. Yliopistouudistusaiheisesta välikysymyksestä äänestetään Eduskunnassa klo 13 alkaen.et cetera